Armatura i betonski čelik

U području graditeljstva i gradnje armaturom nazivamo određeno pojačanje ili ojačanje nekog građevnog materijala. 


Za armiranje betona u građevinarstvu se koriste armaturne mreže i rebrasto betonsko željezo u šipkama, te izrađena armatura.